پیرامون محیط های : MODEL – SCENE – DRAWING   در نرم افزار مکانیکال دسک تاپ

(MDT  )

پیرامون محیط های : MODEL – SCENE – DRAWING   در نرم افزار مکانیکال دسک تاپ

(MDT  )

نرم افزار MDT دارای سه محیط MODEL- SCENE- DRAWING می باشد.

محیط  MODEL  برای مدل سازی با استفاده از  مجموعه  فرامین  SKETCH  & PLACED  FEACHER  می باشد.

کاربرانی که با اتوکد آشنایی  قابل قبول دارند می توانند در این محیط مدل های 3D  را به  صورت کاملا پارامتریک  طراحی کنند و آماده انتقال به محیط های دیگر نرم افزار نمایند.

مجموعه فرامین ترسیمی در منوی DESIGN   یا نوار ابزار 2D SKETCHING  در دسترس کاربران می باشد.

در منوی DESIGN  ابزار ترسیمی SYMMETRICAL LINE  خود نمایی می کند.

(برای ترسیم خطوط متقارن)

محیط SCENE  برای ایجاد نقشه های  انفجاری  از قطعات ترکیبی  از دیگر محیط های این نرم افزار می باشد.

لازم بذکر است که نوار ابزار PART MODELING  در این محیط به SCENES تبدیل می شود.

اختصاص قیدهای 3D CONSTRAINT در محیط  مدل به   قطعات  صورت می گیرندو ضریب جدایش قطعات برای تولید نقشه های انفجاری در محیط SCENE  انجام می شود .

محیط DRAWING : این محیط مختص نماگیری در MDT می باشد.

شما قادرخواهید بود در این محیط به ایجاد نماهای - DETAIL BASE – ORHO GRAPHIC – ISO – BROKEN – AUXILIARY بپردازید.

به عنوان مثال نمای BROKEN برای ایجا د نماهای کوتاه شده قطعات و نمای AUXILIARY برای ایجاد نمای کمکی از قطعات مناسب می باشد.

ایجاد نماهای برش مختلف در صورت لزوم  از قابلیت های دیگر محیط DRAWING این نرم افزار است.

انواع  برش هایRADIAL FULL – HALF – OFFSET- BREAKOUT – ALIGNED -  در این محیط  ایجاد می شود.

به عنوان مثال برش BREAK OUT  برای ایجاد برش موضعی  و برش ALIGNED برای نمای برش مایل کاربرد دارند.

ایجاد کادر  و جدول  استاندارد طبق لی آت جاری و قطع کاغذ مورد نظر در این فضا انجام  می شود.

لازم بذکر است که نوار ابزار PART MODELING  در این محیط به DRAWING LAYOUT تبدیل می گردد.

تذکر: توصیه می شود در مرحله طراحی قطعه در فضای مدل  قیدهای هندسی و ابعادی کامل به پروفایل مورد نظر تخصیص داده شود  تا در مرحله نماگیری نیاز به اندازه گذاری مجدد نداشته باشید.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 اسفند 1390    | توسط: رضا هیهاوند    | طبقه بندی: نرم افزار اتوکد،     |
نظرات()