به نام خدا

در تصاویر زیر مراحل مدل سازی نمونه ای از پریز در  INVENTOR 2012آورده شده است:

مدل نهایی :

مراحل ترسیم در ادامه مطلب

1-ورود به محیط نرم افزار:

FILE  >NEW

2-رسم ترسیمه SKECH و اندازه گذاری آن:

3- برجسته سازی ترسیمه با  استفاده از دستور EXTRUDE

4-اضافه کردن دو ترسیمه دیگر در وجه مناسبی از مدل ایجاد شده:

5- دستور EXTRUDE  به همراه عملگر CUT را روی  ترسیمه های جدید اعمال می کنیم:

6- ایجاد صفحه کاری بر روی وجه منحنی شکل مدل با استفاده از مجموعه فرامین PLANE:

7- رسم ترسیمه جدید بر روی صفحه کاری ایجاد شده و اضافه کردن قیود اندازه به آن:

8- CUT +EXTRUDE

9- با استفاده از  دستور HOLE سوراخ های پریز را طبق شکل  در مکان های مشخص شده ایجاد

می کنیم:

10-ایجاد پوسته از مدل اجاد شده با استفاده از دستور( SHELL( +REMOVE FACES

موفق باشید

نوشته شده در تاریخ جمعه 25 فروردین 1391    | توسط: رضا هیهاوند    |    |
نظرات()