این شکل با آنکه امکانات طراحی اتوماتیک را نشان می دهد اما مسآله مهم دیگری را بیان می کند و آن قدرت تصویر مجسم در بیان یک طرح است.
مساله دیگری که با آن مواجه هستیم; موضوع Assembly , تعمیرات وتعویض یدکها است. توجه داشته باشید که تعمیرات بیشتر توسط افرادی انجام می شود که با وجود تجربه کاری فراوان، با نقشه خوانی آشنایی ندارند،به همین جهت آنها نمی توانند از نقشه های دو بعدی جهت کارهای تعمیراتی استفاده نمایند. بنابراین کارخانه های صنعتی بر حسب نیازوتخصصی که برای تعمیرات و تعویض یدکها در نظر می گیرند،کاتالوگ و نقشه های انفجاری مختلف تهیه می کنند.این گونه نقشه ها به کمک شخصی می آید که می خواهد قطعاتی که به هم مرتبط هستند را مونتاژ یا دمونتاژ کند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 26 فروردین 1391    | توسط: دانشجو سرائیان    |    |
نظرات()