1-در شکل سه محورZ,Y,X را نشان می دهد.آنها در حقیقت محورهای مختصات جبری هستند که بر هم عمود می با شند.      
 
2-در این مرحله نمای FRONT یا( صفحۀ روبه رو) و نمای TOP یا(صفحۀ بالای)و همچنین   نمای RIGHT یا (صفحۀ راست) را نشان می دهد.
3- دراین مرحله یک قطعه ضنعتی را در بین صفحات تصویر قرار می دهیم تا به درک بهتر مطلب کمک کرده باشیم.    


مثال دیگر برای یک استوانه درون خالی یا لوله ای : 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 فروردین 1391    | توسط: دانشجو سرائیان    |    |
نظرات()