به نام خدا

یکی از قابلیت های نرم افزار مکانیکال محیط DRAWING  این نرم افزار برای تولیدا نواع  نماهای مورد نیاز از مدل های ایجاد شده می باشد.

پس از ایجاد قطعات ترکیبی می توان از مدل مورد نظر نمای انفجاری تولید نمود. (توسط فرمان AMBALLOON)

در ادامه به نمونه ای از این توانایی به صورت شماتیک به همراه مراحل مدل سازی اشاره شده است.

رجوع به ادامه مطلب...

ایجاد پروفایل یکی از  قطعات به همراه اندازه گذاری آن

تولید نمایه ترسیمی از پروفایل ایجاد شده توسط مجموعه فرامین SKETCH FEATURE

و ایجاد پروفایل قطعه دوم

ایجاد نمایه ترسیمی از پروفایل دوم

اضافه نمودن قیدهای سه بعدی 3D CONSTRAINT به قطعات

اضافه نمودن یک مجموعه اتصال پیچی به قطعات مدل سازی شده توسط فرمان:

AMSCREWCON3D

ایجاد صحنه مونتاژ در محیط SCENE از قطعات

ایجاد چند نمای ترسیم و برش از مدل :

 

مسیر دسترسی به  فرمان AMBALLOON از منوی ANNOTATE

بالن گذاری قطعات در محیط DRAWING ودرج جدول مواد

     پیروز باشید

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 اردیبهشت 1391    | توسط: رضا هیهاوند    |    |
نظرات()